اطلاعات شما را با چه کسی به اشتراک می‌گذاریم

کلیه داده های شما در صورت رضایت شما در اختیار شرکت های فناوری و حامیان رویداد قرار گرفته خواهد شد.

حامیان رویداد شامل : کامپیوترونیک ، امگا ، کامپوننتور ، کوئرا و یکتانت خواهد بود

چه مدت ما اطلاعات شما را حفظ می‌کنیم

اطلاعات شما تنها تا 10 روز پس از برگزاری رویداد بر روی سرورهای ما خواهد بود تا در صورت رضایت شما در اختیار شرکت های فناوری قرار بگیرد و بعد از این مدت در صورت عدم اطلاع رسانی و یا موافقت شما تمامی داده ها پاک خواهند شد

حقوقی که بر روی داده‌هایتان دارید

شما میتوانید درخواست حذف اطلاعات خود را به پشتیبان ثبت نام بدهید تا داده های شما به صورت کامل از روی وب سایت حذف شوند.

بدیهی است اطلاعات شما برای شرکت های فناوری ارسال نخواهد شد